Program

31. května

Dopoledne

Odpoledne

Znojmo

Příjezd týmů

Večer

Znojmo

18.00–22.00
Welcome dinner 

 

1. června

Dopoledne

Znojmo

10.00–11.30
Zápasy v základní skupině

11.30–13.30
Catering

Odpoledne

Znojmo

11.30–13.30
Zápasy v základní skupině 

15.00–17.00
Voln
ý čas

17.00–18.00
Náv
štěva vinařství s degustací

Večer

Znojmo

19.00–22.00
Get-together dinner 

2. června

Dopoledne

Znojmo

9.00–11.30 
Zápasy v základní skupin
ě

11.30–12.30
Caterin
g

Mikulov

VINO EDUCA

Odpoledne

Mikulov

16.30–19.30
Garden picnic

Večer

Mikulov

19.00
Voln
ý čas, prohlídka Mikulova

3. června

Dopoledne

Uherské Hradiště

9.30–10.45
Semifinále 1.A vs. 2.B
Utkání o 7. míst

11.00–14.00
C
atering

Odpoledne

Uherské Hradiště

12.00–13.15
Semifinále 1.B vs. 2.A
Utkání o 5. místo 

16.30–17.45
Utkání o 3. místo 

Večer

Uherské Hradiště

18.00–22.00
D
egustace & catering

4. června

Dopoledne

Uherské Hradiště

10.00–11.40
F
inálový zápas

Odpoledne

Uherské Hradiště

12.00
Slavnostní vyhlášení výsledků 

12.30
Degustace & catering

Večer

Partneři Vino Euro

Organizátoři

Generální

Bronzový

Produktový

Mediální

Ostatní